Disclaimer


DISCLAIMER
 
Op het gebruik van deze website (www.gewoonwegnatuurlijk.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 
Gebruik van informatie
Millanie Jansen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Millanie Jansen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Millanie Jansen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Millanie Jansen en de gebruiker van de website ontstaan.
 
E-mail
Millanie Jansen garandeert niet dat e-mails die aan Millanie Jansen worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisicoā€™s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Millanie Jansen te corresponderen, accepteert u dit risico.
 
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Millanie Jansen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Millanie Jansen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 
Informatieve doeleinden
De medische informatie op deze website geeft slechts een indicatie van wat jij van Gewoonwegnatuurlijk  zou kunnen verwachten. Ook alle adviezen, praktische tips etc. zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording. Gewoonwegnatuurlijk doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

De toepassing van de gedeelde kennis van Gewoonwegnatuurlijk is, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Het consult is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

Zowel de eigenaar van de website als Gewoonwegnatuurlijk en Millanie Jansen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de lezer toegepaste adviezen en ideeƫn. Gewoonwegnatuurlijk besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Gewoonwegnatuurlijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van de website www.gewoonwegnatuurlijk.nl en/of door storingen in de toegankelijkheid van de website. Gewoonwegnatuurlijk houdt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Millanie Jansen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Millanie Jansen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
 
Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl)